God prosjektering er en forutsetning for et vellykket prosjekt.
Vi hjelper deg hele veien – og sørger for at også den minste detaljen er tatt vare på.

På vegne av byggherrer, entreprenører, arkitekter og byggkonsulenter prosjekterer vi komplette slokkeanlegg. Våre prosjektingeniører har lang erfaring og kompetanse, og vi bistår våre samarbeidspartnere gjennom hele prosessen, fra ide til installasjon.

Vi bidrar med vår ekspertise fra første koordineringsmøte med de involverte aktørene, til bygget står ferdig godkjent og klar til bruk. Dette sikrer at de beste løsningene er på plass, og samtidig påser man at slokkesystemet oppfyller alle krav. Vår ekspertise og engasjement kan således redusere kostnadene for byggherren, både i byggeperioden og i byggets driftsfase.

Der det ønsket bruker vi LEAN-metodikk.

Valg av system og material

Etter at tilbud er akseptert og avtale signert, utarbeider vi I prosjekteringsavdelingen videre fremdrift sammen med en av våre erfarne prosjektledere og designere. Alle våre prosjektledere, designere og byggeledere innehar nødvendig kompetanse og sertifisering for å sikre kvalitet i alle ledd.

Avhengig av hvilken type entreprise som er valgt, blir det her avklart hvilke systemer som må på plass (våt – tørr – skum – vanntåke etc.) og i hvilke kvaliteter (stål – cpvc – Prevent – MLC-S – etc.).

Valg av system og material bygger på mange kriterier, blant annet følgende:

  • Gjeldende lover og regler med henblikk på type bygg
  • Byggherrens / totalentreprenørens preferanser
  • Tilgang til vann
    • Er vanntilgangen begrenset eller av andre årsaker ønskes redusert, for eksempel i bolig, kan et vanntåke-anlegg være et fullgodt alternativ til sprinkler
    • Ved krav til større vannmengder over tid, designer vi komplette pumpeanlegg med og uten vanntank, avhengig av krav fra brannkonsept
  • Byggemetode (måten selve bygget er bygget på)
    • Avhengig av byggemetode kan rørføringene støpes inn i dekker eller monteres i hulrom i vegger / tak

Spesifikasjoner og design

Valg av bygningstype og størrelse, sammen med brannkonseptet avgjør hvilke brannkrav / fareklasser som gjelder og hvilke vannmengder som må til for å ivareta disse.

Vi benytter hydrauliske kalkulasjonsprogrammer for dimensjonering av slokkesystemene og utarbeidelse av rørdimensjoner og hodetyper.
For å optimalisere anlegget ytterligere, benytter vi også 3D modellering på tegnestadiet, blant annet BIM-programvaren REVIT®, samt Autocad®.

Våre fagfolk kurses jevnlig, med de siste oppdateringer på både programvare og regelverk.

Fokus på smidige installasjonsprosesser og kostnadsbesparelser

Under hele planleggingsprosessen har vi stor fokus på en smidig installasjonsfase.
Derfor bruker vi så langt det lar seg gjøre prefabrikkerte rørsystemer. Dette reduserer monteringstiden og avfall på byggeplassen, samt minsker bruk av kjemikalier.

Vi har lang erfaring med å benytte prefabrikkerte rør i stål som leveres direkte ut på byggeplass fra fabrikk. Dette er en kostnadseffektiv installasjon, hvor designerne har tilpasset rørføringene i henhold til bygningsstruktur og prosjekteringsunderlag. Rørsystemet kan benyttes både på tørre (frostfrie) og våte anlegg.

Ellers bruker vi mye plastrørsystemer som cpvc og MLC-S. Disse har ikke minst i tillegg en HMS-gevinst.

 

X

Vakttelefon / åpningstider

Tlf: 55 17 54 40 | man – fre 08:00–16:00
Ved uønskede hendelser i Bergen og omegn utenom våre åpningstider, ring:

Vakttelefon (ikke sms): 922 40 005