Våre FG-godkjente kontrollører kan utføre årlige kontroller og tester på slokkesystemer både i private og offentlige bygg.

Kontroll & vedlikehold

Årlige kontroller er viktig å utføre ettersom det kan avdekke mangler og feil ved anlegg.
I tillegg til dette vil et velfungerende og godkjent slokkesystem kunne gi  rabatter hos forsikringsselskaper. Alle slokkeanlegg som er registrert i ESS (Elektronisk System for Sprinkleranlegg), blir tilgjengelig for forsikringsbransjen og myndigheter.

Regelmessig og riktig vedlikehold av slokkesystemer er nødvendig for at disse skal fungere som forutsatt.

 

Modifikasjon

Ved ombygging av bygninger må det ofte også gjøres endringer på sprinkleranlegget. Eksempler på dette kan være

  • Åpne rom som deles opp i kontorceller eller omvendt
  • Garasjeanlegg som bygges om til boder
  • Lagerhaller som endrer lagringsforholdet, og f.eks reolsprinkling
  • Butikklokaler som endres ved nye brukere.
  • Leiligheter der det settes opp eller fjernes vegger.

 

Vår modifikasjons – og vedlikeholdsavdeling har teknikere og montører med lang erfaring. Disse gjennomfører montering av nye anlegg, samt vedlikehold og utbedringer på alle typer slokkesystemer. Dette sikrer optimal driftsstabilitet hos våre kunder.

X

Vakttelefon / åpningstider

Tlf: 55 17 54 40 | man – fre 08:00–16:00
Ved uønskede hendelser i Bergen og omegn utenom våre åpningstider, ring:

Vakttelefon (ikke sms): 922 40 005