En smidig installasjonsprosess er avhengig av tydelig kommunikasjon, godt samarbeid, fokus på HMS og kvalitetssikring og ikke minst fleksibilitet. I Tore Eide er vi opptatt av å påvirke miljøet rundt oss minst mulig samtidig som vi leverer fremdrift etter planen og et ferdig montert system vi kan være stolte av.

 

Byggeledelse

I løpet av byggeperioden følger vi opp med stedlig byggeplassledelse der hvor dette er ønskelig. Vedkommende vil da ha ansvar for alt vårt installasjonsarbeid på byggeplassen og samarbeider tett med byggherre / prosjektleder og designere, samt følger opp stedlig møtevirksomhet og fremdriftsplaner.

I samarbeid med utbygger, vil vi avklare om det er behov for lokal byggeplassledelse eller om en ledene montør / bas kan ivareta denne funksjonen. Dette er litt avhengig av prosjektets beliggenhet, størrelse og kompleksitet.

På byggeplassen er vi opptatt av å ha en så rasjonell fremdrift som mulig og vi imøtekommer derfor en tett oppfølging mellom de forskjellige fagene og utbygger, slik at eventuelle endringsarbeid / forseringer blir fanget opp, det samme gjelder endringer på fremdriftsplanene. (Lean)

Våre montører og byggeplassledelse er løsningsorienterte, og sammen finner vi løsninger på stedet, hvis dette gjelder mindre forseringer / endringer som ikke krever omprosjektering i forkant.

 

HMS

Vi i Tore Eide AS er opptatt av sikkerhet og HMS i alle deler av vårt arbeid. Derfor innehar alle våre montører nødvendig kompetanse og nødvendige sertifikater for å utføre arbeidet på en sikker og forsvarlig måte. I tillegg følger vi opp det stedlige HMS / vernearbeidet fortløpende.

 

Installasjonsarbeider

Før oppstart av installasjonsarbeidene, vil bygge- / prosjektleder ha en gjennomgang med montørene for å sette disse inn i arbeides omfang og kompleksitet. Det er her viktig å få avklart forventningene til kunde og utbygger, samt å sette opp en rasjonell bemannings og fremdriftsplan.

 

Kvalitetskontroll

Som en del av vårt interne KS system, vil det underveis i byggeprosessen bli utført trykktester og kvalitetskontroll av installasjonsarbeidet. Dette for å ivareta kvaliteten på vårt arbeid, samt for å forhindre / minimere eventuelle årsaker for fremtidige lekkasjer samt fange opp eventuelle mangler i prosjektering eller endringer under byggefase.

 

Overlevering

Ved overlevering av bygget utleveres ønsket FDV dokumentasjon, samt vi gir nødvendig opplæring til driftspersonell.

X

Vakttelefon / åpningstider

Tlf: 55 17 54 40 | man – fre 08:00–16:00
Ved uønskede hendelser i Bergen og omegn utenom våre åpningstider, ring:

Vakttelefon (ikke sms): 922 40 005