Det finnes mange forskjellige systemer og systemvarianter / kombinasjonssystemer innen automatisk brannslokking.
Hvilket system som passer best avhenger av mange forskjellige kriterier f.eks. type bygg og potensiell brannlast.
Vårt mål i Tore Eide å finne den løsningen som passer akkurat til ditt behov.

For å få en pekepinn om hvilket system som passer best for ditt aktuelle prosjekt benytt søkekriteriene nedenfor.
Kryss av for ønskede filtreringsalternativer under hvert punkt.
OBS! Hold åpen alle seksjoner der du har krysset, ellers blir det vanskelig å holde oversikt over valg.


Nybygg / rehabilitering

Type byggobjekt

Størrelse på bygg

Konstruksjonsform – hovedbyggmateriale

Gjelder det bl.a. frostutsatte områder?

Kommunal vannforsyning

Kapasitet, hvis kjent

Kun for lagerfasiliteter:

Varekategori

Emballasje

Lagringsmetode

Kun for objektbeskyttelse:

Type objekt

Skum-anlegg

Pålitelig brannslukking i krevende miljøer. Skum-systemer er spesialanlegg som ofte benyttes ved lagring og bruk av brennbare væsker og kjemikalier, samt lagring av varer med høy brannbelastning. Funksjonsmåte Skum har både en kjølende og kvelende effekt. Skummet kveler flammen ved å hindre tilgang på oksygen, nedkjølingen skjer når skummet brytes ned og fordamper. Skummet lages […]

Slokkegass

Hurtig brannbekjempelse, ingen vannskader og ingen oppryddingsarbeider. Funksjonsmåte Et gassanlegg slokker brannen enten ved å redusere oksygenmengden i luften (inert gass) eller ved å absorbere varmen og reagere med flammene (kjemisk slokkegass). Gassen tilføres fra en flaskebank som installeres i nærheten av området som skal beskyttes. Forutsetning for funksjonaliteten er rommene er tette. Derfor må […]

Deluge

Deluge er fransk og betyr «Syndflod». Delugeanlegg benyttes der store mengder vann trengs kjapt for å kontrollere en potensielt hurtigvoksende brann. Funksjonsmåte Et deluge-anlegg benytter åpne sprinklerhoder. Anlegget aktiveres av et brann-deteksjonssystem, som gir signal til delugeventilen og åpner denne. Ved utløsning av systemet blir store vannmengder pumpet ut samtidig gjennom alle installerte sprinklerhoder i […]

Vanntåke

Vanntåke trenger mindre vann enn et vanlig sprinkleranlegg og dermed også mindre rørdimensjoner og andre systemkomponenter. I tillegg reduseres vannskader betydelig. Vanntåkeanlegg er egnet for de fleste typer bygg.

Sprinkleranlegg

Over 100 års erfaring fra hele verden viser at 97 % av alle branner slokkes eller kontrolleres i bygninger hvor sprinkleranlegg er installert. Det finns ingen annen brannsikringstiltak i bygninger som har høyere pålitelighet enn sprinkleranlegg. Et sprinkleranlegg er et vannbasert fastmontert slukkesystem mot brann. Dette kan monteres i boliger, næringsbygg, lagerbygg og sykehus for […]

X

Vakttelefon / åpningstider

Tlf: 55 17 54 40 | man – fre 08:00–16:00
Ved uønskede hendelser i Bergen og omegn utenom våre åpningstider, ring:

Vakttelefon (ikke sms): 922 40 005