Skum-anlegg

Pålitelig brannslukking i krevende miljøer. Skum-systemer er spesialanlegg som ofte benyttes ved lagring og bruk av brennbare væsker og kjemikalier, samt lagring av varer med høy brannbelastning. Funksjonsmåte Skum har…

Slokkegass

Hurtig brannbekjempelse, ingen vannskader og ingen oppryddingsarbeider. Funksjonsmåte Et gassanlegg slokker brannen enten ved å redusere oksygenmengden i luften (inert gass) eller ved å absorbere varmen og reagere med flammene…

Deluge

Deluge er fransk og betyr «Syndflod». Delugeanlegg benyttes der store mengder vann trengs kjapt for å kontrollere en potensielt hurtigvoksende brann. Funksjonsmåte Et deluge-anlegg benytter åpne sprinklerhoder. Anlegget aktiveres av…

Vanntåke

Vanntåke trenger mindre vann enn et vanlig sprinkleranlegg og dermed også mindre rørdimensjoner og andre systemkomponenter. I tillegg reduseres vannskader betydelig. Vanntåkeanlegg er egnet for de fleste typer bygg.

Sprinkleranlegg

Over 100 års erfaring fra hele verden viser at 97 % av alle branner slokkes eller kontrolleres i bygninger hvor sprinkleranlegg er installert. Det finns ingen annen brannsikringstiltak i bygninger…

X

Vakttelefon / åpningstider

Tlf: 55 17 54 40 | man – fre 08:00–16:00
Ved uønskede hendelser i Bergen og omegn utenom våre åpningstider, ring:

Vakttelefon (ikke sms): 922 40 005