Vanntåke trenger mindre vann enn et vanlig sprinkleranlegg og dermed også mindre rørdimensjoner og andre systemkomponenter. I tillegg reduseres vannskader betydelig.
Vanntåkeanlegg er egnet for de fleste typer bygg.

Funksjonsmåte

I et vanntåke-system skal dråpene ha en diameter på under 1 millimeter. Kjøle, kvele, fjerne

Mange små dråper gir en stor kontaktflate mellom vannet og de varme branngassene, noe som igjen gir en meget stor kjøleeffekt.
Når vanntåken treffer flammer, ekspanderer hver dråpe 1760 ganger og fortrenger oksygen slik at flammene kveles. Dråpene som ikke fordamper, fukter brannområdet og forhindrer spredning av brannen.

Dermed angriper vanntåke brannen på alle tre måter som vist i branntrekanten.

 

Det finnes både lavtrykk og høytrykk vanntåke-systemer.
De mest vanlige vanntåkeanlegg er lavtrykksanlegg som operer med et vanntrykk på opptil 16 bar.
I høytrykkssystemer som opererer med et vanntrykk på opptil 200 bar, er vanndråpene enda mindre enn i lavtrykksanlegg, noe som senker vannforbruket og eventuelle vannskader ytterligere. Installasjonskostnadene er imidlertid betydelig høyere. Vi konsentrerer oss derfor her på lavtrykksanlegg.

Lavtrykk vanntåke-anlegg består I hovedsak av følgende komponenter:

 • Vanntåkedyser, som forstøver vannet og sprer det i områder hvor en brann har oppstått.
 • Rør og deler som forgrenes gjennom bygget for å føre vann frem til vanntåkedysene.
 • Pumpesett for å øke vanntrykket til ønsket nivå
 • Det finnes løsninger også for frostutsatte områder

 

Fordeler og ulemper ved vanntåke (lavtrykk):

 • Opptil 80% mindre vannforbruk enn et sprinkleranlegg
 • Mindre plassbehov /inngrep i eksisterende bygningsmasse pga. mindre rørdimensjoner
 • Mindre vannskade ved utløsning
 • Relativt lave vedlikeholdskostnader
 • Kan i de aller fleste tilfeller fungere med eksisterende vanninntak
 • Gir en vesentlig mer diskret installasjon enn tradisjonelle sprinkleranlegg

 

 • Det kreves nesten alltid en trykkøkningspumpe.
 • I noen tilfeller mindre dekningsområde enn sprinkler

Best egnet for

Vanntåke er godt egnet for de fleste type bygg, spesielt boligbygg. Systemet er i tillegg en utmerket løsning for museer, gallerier og andre verneverdige bygg.

 

X

Vakttelefon / åpningstider

Tlf: 55 17 54 40 | man – fre 08:00–16:00
Ved uønskede hendelser i Bergen og omegn utenom våre åpningstider, ring:

Vakttelefon (ikke sms): 922 40 005