Pålitelig brannslukking i krevende miljøer.
Skum-systemer er spesialanlegg som ofte benyttes ved lagring og bruk av brennbare væsker og kjemikalier, samt lagring av varer med høy brannbelastning.

Funksjonsmåte

Skum har både en kjølende og kvelende effekt. Skummet kveler flammen ved å hindre tilgang på oksygen, nedkjølingen skjer når skummet brytes ned og fordamper.

Skummet lages ved hjelp å blande vann, skumkonsentrat og luft. Innblanding av skum i slokkevannet kan gjøres på flere måter:

 • Ejektor
 • Skumpumpe (mekanisk eller hydraulisk drevet)
 • Bladder-tank
 • «Around the pump» system
 • Premiks

Skumkonsentratet tilpasses utstyret og type risiko. Her finnes mange kombinasjoner.

For stasjonære slokkesystemer benyttes det enten tungt skum (skumtall mindre enn 50) eller lettskum (skumtall over 200).
Skumtallet sier noe om hvor mye luft det er i skummet, i forhold til vann.

Lettskum

Lettskum bruker lite vann i forhold til andre typer slokkesystem og egner seg for små, middels og store romvolum. Det er ikke et krav at rommet er tett, men dører og porter bør stenges automatisk. Åpninger bør sikres med skumsperre. En skumsperre hindrer ikke ventilering av rommet under normale driftsforhold.
Det må etableres gode evakueringsrutiner for rom som beskyttes med lettskum.

Innvendig lufttilførsel:

Hvis skumgeneratorene bruker luft fra innsiden av beskyttet rom, må det også benyttes et skumkonsentrat som tåler røyk og varme. Slike system trenger ikke utluftingsåpninger for å virke.

Ved innvendig lufttilførsel vil skummet inneholde røykgasser. Det er derfor viktig å kunne dokumentere at alt personell kommer seg ut av rommet før skummet begynner å bygge seg opp.

Utvendig lufttilførsel:

Hvis skumgeneratorene benytter utvendig luft til skumproduksjon må det også etableres store utluftingsåpninger. Slike generatorer kan produsere svært store mengder skum på kort tid og fyller enkelt opp store volum.

Skummet vil ikke inneholde røykgasser, men det er svært problematisk og ubehagelig å bevege seg i skummet.

Tungt skum

Tungt skum inneholder mindre luft enn lettskum og egner seg for brennbare væsker og spesielle risikotyper, for eksempel dekklager.
Til slike systemer benytter vi vanlige sprinklerdyser eller deluge-dyser (åpne spray-dyser)

Med tungt skum kan man fortsatt redusere vannmengden og samtidig oppnå en betydelig bedre slokkeeffekt.

 

Best egnet for

Skumanlegg er spesielt egnet for alle typer bygg/rom/objekt der det brukes eller lagres brennbare væsker, kjemikalier eller andre materialer med høy brannbelastning, blant annet disse:

 • Transformatorer
 • Kabelkulverter
 • Dekklager
 • Prosessanlegg med brennbare væsker
 • Båtlager
 • Flyhangar
 • Høyvarelager
 • Papirlager
 • Maskinrom på skip
 • Generatorrom
 • LPG-anlegg
 • Kjelerom/fyrrom

 

X

Vakttelefon / åpningstider

Tlf: 55 17 54 40 | man – fre 08:00–16:00
Ved uønskede hendelser i Bergen og omegn utenom våre åpningstider, ring:

Vakttelefon (ikke sms): 922 40 005