Hurtig brannbekjempelse, ingen vannskader og ingen oppryddingsarbeider.

Funksjonsmåte

Et gassanlegg slokker brannen enten ved å redusere oksygenmengden i luften (inert gass) eller ved å absorbere varmen og reagere med flammene (kjemisk slokkegass). Gassen tilføres fra en flaskebank som installeres i nærheten av området som skal beskyttes. Forutsetning for funksjonaliteten er rommene er tette. Derfor må ventilasjonsanlegg til beskyttet område utrustes med stengespjeld. For å unngå feilutløsning bør man benytte et styresystem og røykdetektorer av høy kvalitet. Det er også viktig å ha gode evakueringsmuligheter.

 

Inert gass

Inert gass er en blanding av gasser som er naturlig tilstede i atmosfæren, vanligvis overveiende bestående av Nitrogen og Argon. Blandingen skal redusere oksygenet i luften i en grad at brannen kveles og samtidig gi personer god nok til å forlate området.

I Tore Eide jobber vi med 2 typer inert gass, IG-55 (Argonite) og IG-541.

 • Gassen kommer i beholdere med 300 bars trykk, i størrelse 50, 80 og 140 liter.
 • Utløsningstiden er fra 60 til 120 sekunder, avhengig av rommets robusthet og trykkavlastningsåpninger.
 • Man kan man beskytte flere ulike rom og områder fra en felles flaskebank. Dette kan være plassbesparende, men forutsetter soneventiler og et avansert styresystem.
 • Inert slokkegass krever god trykkavlastning av områdene som beskyttes, da man tilsetter gass som tilsvarer ca 50% av romvolumet. Uten tilstrekkelig trykkavlastning kan bygget få alvorlige skader.

Fordeler og ulemper ved bruk av inert gass

 • Rask og effektiv slukking av brannen
 • Ingen skader på objekt og innredning
 • Ingen rengjøring
 • Miljøvennlig

 

 • Når systemet har løst ut, er området uten beskyttelse inntil systemet blir fylt opp og satt i drift igjen
 • Krever forholdsvis stor flaskebank
 • Trykkavlastnings åpninger

 

Kjemisk gass

Som kjemisk gass benyttes det i dag for det meste NOVEC 1230. Det gjør også vi i Tore Eide.

NOVEC 1230 en miljøvennlig gass som hverken påvirker ozonlaget eller bidrar til global oppvarming.
I normal slokkekonsentrasjon på ca. 5 prosent er gassen ufarlig for mennesker. Gassen slukker brannen ved å påvirke selve forbrenningsprosessen.

 • NOVEC 1230 lagres i flytene form. Ved utløsning går væsken over i gassform.
 • Utløsningstiden er 10 sekunder og gassen må forbli i rommet i minimum 10 minutter for at den nødvendige slokkevirkningen skal oppnås.
 • Med en slokkekonsentrasjon på kun ca. 5% av romvolumet er behovet for trykkavlastning nokså beskjedent.
 • NOVEC-systemet vil skape en tåke i rommet som forsvinner etter 5 til 15 sekunder.

Fordeler og ulemper ved bruk av NOVEC 1230

 • Meget rask og effektiv slukking av brannen
 • Ingen skader på objekt og innredning
 • Ingen rengjøring
 • Kompakt system, grunnet lav slokkekonsentrasjon og lagring i væskeform
 • Miljøvennlig

 

 • Når systemet har løst ut, er området uten beskyttelse inntil systemet blir fylt opp og satt i drift igjen

Best egnet for

Gassanlegg er spesielt egnet for lukkede rom der skade på innredning og/ utstyr skal forhindres, for eksempel i datarom, museer, biblioteker og arkiver.

X

Vakttelefon / åpningstider

Tlf: 55 17 54 40 | man – fre 08:00–16:00
Ved uønskede hendelser i Bergen og omegn utenom våre åpningstider, ring:

Vakttelefon (ikke sms): 922 40 005