Deluge er fransk og betyr «Syndflod».
Delugeanlegg benyttes der store mengder vann trengs kjapt for å kontrollere en potensielt hurtigvoksende brann.

Funksjonsmåte

Et deluge-anlegg benytter åpne sprinklerhoder. Anlegget aktiveres av et brann-deteksjonssystem, som gir signal til delugeventilen og åpner denne.
Ved utløsning av systemet blir store vannmengder pumpet ut samtidig gjennom alle installerte sprinklerhoder i sonen. Ofte kombineres deluge-anlegg med tilsetting av skum, for å håndtere brennbare væsker i brannområdet.

Fordeler og ulemper ved deluge:

  • Rask og effektiv slukking av brannen
  • Godt egnet for ekstrem brannfarlige område
  • Stor vannforbruk
  • Store vannskader ved utløsning
  • Utfordringer med henblikk på vannforsyning

Best egnet for

Deluge-anlegg benyttes i risikoobjekter der en stor brann kan oppstå veldig fort. Deluge-anlegg benyttes både til sikring av rom og til sikring av objekt. Systemet brukes også ofte utvendig, for å sikre at vannet treffer brannstedet, selv i sterk vind.

X

Vakttelefon / åpningstider

Tlf: 55 17 54 40 | man – fre 08:00–16:00
Ved uønskede hendelser i Bergen og omegn utenom våre åpningstider, ring:

Vakttelefon (ikke sms): 922 40 005