Hovedsystem for slokking: Deluge

Status: Under planlegging

Oppdragsgiver: Brødrende Ulveseth AS

Tjenester: Prosjektering, Installasjon og byggeledelse

  • Bilde
  • Bilde1

Tore Eide har fått oppdrag med å levere slokkeanlegg til nytt avfallsdeponi hos BIR i Rådalen.
Dette er et spesial anlegg med autonome vannkanoner styrt av to IR-detektorer (varmedetektorer).
Med to detektorer plassert et stykke fra hverandre, kan vi krysspeile og verifisere nøyaktig plassering av varmekilde. Når det blir varmt nok, løser systemet ut og retter en kraftig vannstråle mot det varme området.
Brann i avfallsanlegg er en stor utfordring og vanskelig å slokke, ofte kan slike branner pågå over flere dager og blusser ofte opp igjen etter at det har vært slokket.
Dette er ny teknologi og blir sannsynligvis den første installasjonen i Norge!

X

Vakttelefon / åpningstider

Tlf: 55 17 54 40 | man – fre 08:00–16:00
Ved uønskede hendelser i Bergen og omegn utenom våre åpningstider, ring:

Vakttelefon (ikke sms): 922 40 005