Gründer- og familiebedrift med fokus på dokumenterbar kvalitet

Bedriften Tore Eide AS ble grunnlagt i August 1982 av Tore Eide, far til nåværende daglig leder Ole Jacob Eide.

Tore Eide hadde bakgrunn som rørlegger og VVS-ingeniør og allerede opparbeidet seg omfattende arbeidserfaring innenfor industri og som VVS-konsulent med bl.a. design av sprinkleranlegg. I 1979 ble han ansatt i Mather & Platt Ltd. (senere Wormald International) som leder for sprinkleravdelingen i Norge. En stor engelsk bedrift som allerede på 1800-tallet designet og bygget sprinkleranlegg.

Den nye bedriften fikk formell FG-godkjenning i 1983 og hadde som ambisjon å finne de beste løsningene for sine kunder – på tvers av produsenter. Godt samarbeid med andre rørentreprenører var også vesentlig.

De første milepælene

I 1985 vant Ingeniørfirmaet Tore Eide AS oppdraget med å designe og installere et sprinkleranlegg i Fløyfjellstunnelen og en tid senere sprinklerbeskyttelse av «Skarphallen» i Tromsø, Norges første innendørs fotballbane. Store kontrakter og viktige milepæler i bedriftens historie.

Faglig engasjement

Tore Eide engasjerte seg tidlig i bransjeorganisasjonen Brannteknisk Forening og ble etter kort tid valgt inn i styret til organisasjonen. Han var spesielt opptatt av å få et standardisert sprinkler-regelverk og samtidig øke kompetansen i faget. Som følge av det ble han involvert i å oversette det europeiske regelverket til Norsk Standard og arbeidet mot FG for å få aksept for kapable, selvstendige og autoriserte sprinklerkontrollører.

Kontinuerlig vekst

Firmaet har utviklet seg kontinuerlig og har etter hvert bygget opp en solid, velutdannet stab av spesialister i alle ledd. Bedriften regnes i dag som en av de mest kompetente leverandører i Norge og designer, bygger og vedlikeholder de fleste system innenfor automatiske slokkeanlegg.

I 1992 tok Tore Eide og Ole Jacob Eide den nye, skriftlige FG-eksamen, en godkjennings-ordning fra de norske forsikringsselskaper.

Bedriften var den åttende i Norge som ble godkjent.

I 1995 flyttet bedriften til Spelhaugen i Fyllingsdalen. I starten var det mindre hjørnelokaler, senere ble arealet utvidet – i tråd med bedriftens vekst.

Stafettpinnen går videre

I 2004 tok sønnen Ole Jacob Eide over som daglig leder.

Ole Jacob har tidligere periodevis jobbet i bedriften, både før og  etter ingeniørstudiene, men han har også samlet arbeidserfaring fra andre bransjer, blant annet i offshorenæringen.

Han har fortsatt å utvikle bedriften til en av landets fremste entreprenører innen stasjonære slokkesystem.

X

Vakttelefon / åpningstider

Tlf: 55 17 54 40 | man – fre 08:00–16:00
Ved uønskede hendelser i Bergen og omegn utenom våre åpningstider, ring:

Vakttelefon (ikke sms): 922 40 005